Ốc xiết cáp PG

1.800 1.350

Mã sản phẩm : PG
Xuất xứ : ANDELI
Bảo hành : 1 năm

Ốc xiết cáp lỗ khoét(12) ( cáp 3.5-6), Mã Hiệu:PG-7, Xuất sứ:  ANDELI, Giá: 1.350

Ốc xiết cáp lỗ khoét(14) ( cáp 04-8), Mã Hiệu: PG-9, Xuất sư: ANDELI, Giá:1.350

Ốc xiết cáp lỗ khoét(18) ( cáp 5-10), Mã Hiệu: PG-11, Xuất sứ:  ANDELI, Giá:1.875

Ốc xiết cáp lỗ khoét(20) ( cáp 6-11), Mã Hiệu:Pg-13.5,Xuất sứ:  ANDELI, Giá:2.100

Ốc xiết cáp lỗ khoét(22) ( cáp 10-13), Mã Hiệu: PG-16. Xuất sứ: ANDELI, Giá:3.405

Ốc xiết cáp lỗ khoét(24) ( cáp12-15), Mã Hiệu: PG-19,Xuất sứ:ANDELI, Giá:3.750

Ốc xiết cáp lỗ khoét(28) ( cáp 13-18), Mã Hiệu:PG-21, Xuất sứ: ANDELI, Giá:5.100

Ốc xiết cáp lỗ khoét(29) ( cáp 16-21), Mã Hiệu:PG-25, Xuất sứ: ANDELI, Giá:5.460

Ốc xiết cáp lỗ khoét(36) ( cáp 18-25), Mã Hiệu:PG-29, Xuất sứ: ANDELI, Giá:7.650

Ốc xiết cáp lỗ khoét(46) ( cáp 22-32), Mã Hiệu:PG-36, Xuất sứ: ANDELI, Giá:11.775

Ốc xiết cáp lỗ khoét(54) ( cáp 32-38), Mã Hiệu:PG-42, Xuất sứ: ANDELI, Giá:16.125

Ốc xiết cáp lỗ khoét(57) ( cáp 37-44), Mã Hiệu:PG-48, Xuất sứ: ANDELI, Giá:18.000

Ốc xiết cáp lỗ khoét(71) ( cáp 42-50), Mã Hiệu:PG-63, Xuất sứ: ANDELI, Giá:37.500

liên hệ hotline: 0888.244.955 để đưọc giá tốt nhất

0888.244.955
icons8-exercise-96 chat-active-icon