Dây xoắn ruột gà

18.400 13.800

Mã sản phẩm : SWB
Xuất xứ : ANDELI
Bảo hành : 1 tháng

Dây xoắn phi 06 (10m/túi), Mã hiệu: SWB-06, Hãng SX: ANDELI/CHINA, Giá VND( Chưa VAT) :13.800

Dây xoắn phi 08 (10m/túi), Mã hiệu: SWB-08, Hãng SX: ANDELI/CHINA, Giá VND( Chưa VAT) :18.000

Dây xoắn phi 10 (10m/túi), Mã hiệu: SWB-10, Hãng SX: ANDELI/CHINA, Giá VND( Chưa VAT) :19.050

Dây xoắn phi 12 (10m/túi), Mã hiệu: SWB-12, Hãng SX: ANDELI/CHINA, Giá VND( Chưa VAT) :24.000

Dây xoắn phi 15 (10m/túi), Mã hiệu: SWB-15, Hãng SX: ANDELI/CHINA, Giá VND( Chưa VAT) :36.000

Dây rút buộc 100, (100 sợi/túi), Mã Hiệu:100, Hãng SX: ANDELI/CHINA, Giá VND( CHưa VAT): 7500

Dây rút buộc 150, (100 sợi/túi), Mã Hiệu:150, Hãng SX: ANDELI/CHINA, Giá VND( CHưa VAT): 7500

Dây rút buộc 200, (100 sợi/túi), Mã Hiệu:200, Hãng SX: ANDELI/CHINA, Giá VND( CHưa VAT): 15000

Dây rút buộc 300, (100 sợi/túi), Mã Hiệu:300, Hãng SX: ANDELI/CHINA, Giá VND( CHưa VAT): 27000

Dây rút buộc 400, (100 sợi/túi), Mã Hiệu:400, Hãng SX: ANDELI/CHINA, Giá VND( CHưa VAT):93750

 

 

0888.244.955
icons8-exercise-96 chat-active-icon