Biến dòng tròn – RCT

100.000 75.000

Mã sản phẩm : RCT
Xuất xứ : ANDELI
Bảo hành : 1 năm
Biến dòng tròn RCT
Dung lượng: 5-20VA
Sai số: 1%

Liê hệ :0888.244.955

RCT-35 50/5, RCT-35 75/5, RCT-35 100/5, RCT-35 150/5, RCT-35 200/5,RCT-35 250/5, RCT-35 300/5  CLASS1, Giá: 75000

RCT-35 400/5  CLASS1, Giá: 90000

RCT-58 500/5  CLASS1, Giá: 97500

RCT-58 600/5  CLASS1, Giá: 101250

RCT-58 800/5  CLASS1, Giá: 136500

RCT-90 1000/5  CLASS1, Giá: 146250

RCT-110 1200/5  CLASS1, Giá: 172500

RCT-110 1600/5  CLASS1, Giá: 202500

RCT-110 2000/5  CLASS1, Giá: 240000

RCT-110 2500/5  CLASS1, Giá: 258750

RCT-110 3000/5  CLASS1, Giá: 360000

RCT-110 4000/5  CLASS1, Giá: 375000

0888.244.955
icons8-exercise-96 chat-active-icon